با شاخص PWV از مرگ جلوگیری کنید

pwv pulse wave velocity

شاخصی برای جلوگیری از بیماری‌های قلبی عروقی

شیوع زیاد بیماری‌های قلبی عروقی (CV) در جهان، جستجو برای راه‌حل‌های جدید را برای امکان تشخیص زودهنگام فرآیندهای پاتولوژیک و تشخیص دقیق‌تر بر اساس ارزیابی چند پارامتری فراهم می‌کند. سرعت موج پالس (PWV) یکی از مهمترین پارامترهای بالینی برای ارزیابی خطر CV، سازگاری عروقی و اثربخشی درمانی در نظر گرفته می شود. مطالعات متعددی برای یافتن رابطه بین اندازه‌گیری PWV و وضعیت پاتولوژیک در بیماری‌های مختلف اختصاص داده شد و ارتباط این پارامتر را اثبات کرد. دستگاه های تجاری اختصاص داده شده به تخمین PWV یک ارزیابی منطقه ای (اندازه گیری بین دو رگ) انجام می دهند، اما یک اندازه گیری موضعی ارزیابی دقیق تری از وضعیت شریان است. علاوه بر این، دستگاه های فعلی به دلیل ماهیت تماس محدودیت هایی دارند. روندهای نوظهور در نظارت بر CV از فناوری های تهاجمی تر به راه حل های غیرتهاجمی و غیر تماسی دور می شوند. چالش بزرگ، کشف راه‌حل‌های ابزاری جدید است که امکان ارزیابی PWV را با تقریب‌های کمتر برای ارزیابی دقیق و تکنیک‌های نسبتاً ارزان به منظور استفاده در روال بالینی فراهم می‌کند [1].

یکی از دستگاه‌هایی که میتواند این شاخص را با دقت بالایی اندازه‌گیری کند دستگاه ABI/TBI کمپانی SOT می‌باشد.

PWV چیست و اهمیت اندازه‌گیری آن در چیست؟

سختی شریان به دلیل پیری بیولوژیکی و تصلب شرایین رخ می دهد. افزایش سختی شریان با افزایش خطر حوادث قلبی عروقی مانند انفارکتوس میوکارد و سکته مغزی، دو عامل اصلی مرگ و میر در جهان توسعه یافته مرتبط است.
هنگامی که قلب منقبض می شود، یک پالس یا موج انرژی تولید می کند که از طریق سیستم گردش خون حرکت می کند. سرعت حرکت این موج پالس (سرعت موج پالس PWV) با سختی شریان ها مرتبط است. اندازه گیری PWV آئورت برخی از قوی ترین شواهد را در مورد اهمیت پیش آگهی سفت شدن شریان بزرگ ارائه می دهد [2].

نحوه محاسبه سختی عروق به کمک شاخص PWI

سرعت موج نبض آئورت (PWV) یک پیش‌بینی‌کننده مهم و مستقل مرگ‌ومیر قلبی عروقی در افراد مبتلا به هایپرتنشن و در بیماران مبتلا به بیماری کلیوی مرحله نهایی است که با استفاده از زمان انتشار و فاصله اندازه گیری شده محاسبه می‌شود. برای مرگ و میر قلبی عروقی، PWV یک پیش‌بینی‌کننده قوی و مستقل برای مرگ قلبی عروقی است، در حالی که فشار سیستولیک یا نبض اینطور نیست [3].

پارامترهای مهم در سنجش بیماری‌های عروقی

Time Shift ∆t: شیفت زمانی که بین بالاترین پیک هر دو منحنی پالس اندازه‌گیری می‌شود، تفاوت زمان انتشار بین سمت چپ و راست را نشان می‌دهد.
زمان انتقال/ انتشار پالس (PTT) tPW : زمان انتشار پالس زمان بین موج R و شروع موج پالس است.
سرعت موج پالس (PWV): سرعت موج پالس را می توان با استفاده از زمان انتشار و فاصله اندازه گیری شده محاسبه کرد. معمولا بر حسب متر بر ثانیه بیان می شود. PWV یک نشانگر مستقیم برای سختی شریان بیمار است [2].

 

[1] Novel Methods for Pulse Wave Velocity Measurement

[2] SOT Arterial and Venous Diagnostics 

[3] Aortic Pulse Wave Velocity Predicts Cardiovascular Mortality in Subjects >70 Years of Age


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *