دسته: عروق شریان

 • با شاخص PWV از مرگ جلوگیری کنید

  با شاخص PWV از مرگ جلوگیری کنید

  شاخصی برای جلوگیری از بیماری‌های قلبی عروقی شیوع زیاد بیماری‌های قلبی عروقی (CV) در جهان، جستجو برای راه‌حل‌های جدید را برای امکان تشخیص زودهنگام فرآیندهای پاتولوژیک و تشخیص دقیق‌تر بر اساس ارزیابی چند پارامتری فراهم می‌کند. سرعت موج پالس (PWV) یکی از مهمترین پارامترهای بالینی برای ارزیابی خطر CV، سازگاری عروقی و اثربخشی درمانی در […]

 • Prevent death with the help of Pulse Wave Velocity (PWV)

  Prevent death with the help of Pulse Wave Velocity (PWV)

  An index to prevent cardiovascular diseases The great incidence of cardiovascular (CV) diseases in the world spurs the search for new solutions to enable an early detection of pathological processes and provides more precise diagnosis based in multi-parameters assessment. The pulse wave velocity (PWV) is considered one of the most important clinical parameters for evaluate […]

 • 3 بیماری عروق شریانی در پا

  3 بیماری عروق شریانی در پا

  بیماری عروق شریانی اندام های تحتانی اکثر بیماران مبتلا به Lower Extremity Artery Disease (LEAD) یا به اصطلاح “بیماری شریان اندام تحتانی” بدون علامت هستند. برای ارزیابی میزان بیماری عروق شریانی LEAD باید ظرفیت راه رفتن مورد ارزیابی قرار گیرد. علائم بالینی به طور گسترده ای متفاوت است. علائم غیر معمول مکرر است. حتی بیماران […]

 • 3 Arterial vascular disease in the leg

  3 Arterial vascular disease in the leg

  Lower extremity arterial disease Most patients with Lower Extremity Artery Disease (LEAD) are asymptomatic. Walking capacity must be assessed to detect clinically masked LEAD. The clinical signs vary broadly. Atypical symptoms are frequent. Even asymptomatic patients with LEAD are at high risk of Cardiovascular (CV) Events and must benefit from most CV preventive strategies, especially […]

 • تاثیر شاخص PWI بر تشخیص ABI کاذب

  تاثیر شاخص PWI بر تشخیص ABI کاذب

  تست ABI چهار کانال و مشکلات آن همانطور که در پست‌های قبل به آن اشاره شد؛ تست ABI برای تشخیص گرفتگی عروق تحتانی انجام می‌شود. این تست که بر پایه پلتیسموگرافی حجمی است، اگر توسط دستگاه جامعی اندازه‌گیری شود می‌تواند اطلاعات مفید دیگری نیز به کمک الگوریتم‌ها و سنسور‌های تعبیه شده به پزشک معالج ارائه […]

 • The effect of Pulse Wave Index (PWI) on the diagnosis of false ABI

  The effect of Pulse Wave Index (PWI) on the diagnosis of false ABI

  Four-channel ABI test and its problems As mentioned in previous posts; ABI test is performed to diagnose Peripheral Artery Disease (PAD). if the ABI test, which is based on volumetric plethysmography, is measured by a comprehensive device, that can provide other useful information to the Doctor with the help of embedded algorithms and sensors. But […]