دسته: عروق شریان

01:06 دقیقه مطالعه
با شاخص PWV از مرگ جلوگیری کنید

شاخصی برای جلوگیری از بیماری‌های قلبی عروقی شیوع زیاد بیماری‌های قلبی عروقی (CV) در جهان، ....

wpadmin 8 شهریور 1401

بیماری عروق شریانی اندام های تحتانی اکثر بیماران مبتلا به Lower Extremity Artery Disease (LEAD) ....

wpadmin 4 مرداد 1401
59 ثانیه مطالعه دسته بندی نشده / دیابت
تاثیر شاخص PWI بر تشخیص ABI کاذب

تست ABI چهار کانال و مشکلات آن همانطور که در پست‌های قبل به آن اشاره ....

wpadmin 28 تیر 1401