دسته: دیابت

01:36 دقیقه مطالعه دیابت / دیابت / عروق شریان
3 بیماری عروق شریانی در پا

بیماری عروق شریانی اندام های تحتانی اکثر بیماران مبتلا به Lower Extremity Artery Disease (LEAD) ....

wpadmin 4 مرداد 1401
59 ثانیه مطالعه دسته بندی نشده / عروق شریان
تاثیر شاخص PWI بر تشخیص ABI کاذب

تست ABI چهار کانال و مشکلات آن همانطور که در پست‌های قبل به آن اشاره ....

wpadmin 28 تیر 1401