عروق شریان

مشاهده همه 8 نتیجه

 • Haemo-Laser® RED

  دستگاه لیزر کم توان Haemo-Laser® RED

  موجود در انبار

  تماس بگیرید

  مشخصات فنی
 • HILARIS® laser FL

  دستگاه لیزر کم توان HILARIS® laser FL

  موجود در انبار

  تماس بگیرید

  مشخصات فنی
 • HILARIS® TL

  دستگاه لیزر کم توان HILARIS® laser TL

  موجود در انبار

  تماس بگیرید

  مشخصات فنی
 • PRÉCISE 8001

  اندازه گیری پرفیوژن اکسیژن از طریق پوست (تک پروب)

  موجود در انبار

  تماس بگیرید

  مشخصات فنی
 • PRÉCISE 8008

  اندازه گیری پرفیوژن اکسیژن از طریق پوست (هشت پروب)

  موجود در انبار

  تماس بگیرید

  مشخصات فنی
 • Stivax

  محرک الکتریکی اعصاب

  موجود در انبار

  تماس بگیرید

  مشخصات فنی
 • The AngE™ Pro 4

  دستگاه 4 کانال تشخیصی عروق

  موجود در انبار

  تماس بگیرید

  مشخصات فنی
 • The AngE™ Pro 8

  دستگاه 8 کانال تشخیصی عروق

  موجود در انبار

  تماس بگیرید

  مشخصات فنی