محصولات

مشاهده همه 16 نتیجه

 • AngE™ Phelebo

  دستگاه 2 کانال تشخیصی عروق شریانی و وریدی PPG

  موجود در انبار

  تماس بگیرید

  مشخصات فنی
 • DanFlow 2000

  دستگاه یوروفلومتر DanFlow 2000

  موجود در انبار

  تماس بگیرید

  مشخصات فنی
 • Placeholder

  DanFlow 2000

  موجود در انبار

  تماس بگیرید

  مشخصات فنی
 • DanFlow 3000

  دستگاه یوروفلومتر DanFlow 3000

  موجود در انبار

  تماس بگیرید

  مشخصات فنی
 • Haemo-Laser® RED

  دستگاه لیزر کم توان Haemo-Laser® RED

  موجود در انبار

  تماس بگیرید

  مشخصات فنی
 • HILARIS® laser FL

  دستگاه لیزر کم توان HILARIS® laser FL

  موجود در انبار

  تماس بگیرید

  مشخصات فنی
 • HILARIS® TL

  دستگاه لیزر کم توان HILARIS® laser TL

  موجود در انبار

  تماس بگیرید

  مشخصات فنی
 • PRÉCISE 8001

  اندازه گیری پرفیوژن اکسیژن از طریق پوست (تک پروب)

  موجود در انبار

  تماس بگیرید

  مشخصات فنی
 • PRÉCISE 8008

  اندازه گیری پرفیوژن اکسیژن از طریق پوست (هشت پروب)

  موجود در انبار

  تماس بگیرید

  مشخصات فنی
 • Stivax

  محرک الکتریکی اعصاب

  موجود در انبار

  تماس بگیرید

  مشخصات فنی
 • The AngE™ Pro 4

  دستگاه 4 کانال تشخیصی عروق

  موجود در انبار

  تماس بگیرید

  مشخصات فنی
 • The AngE™ Pro 8

  دستگاه 8 کانال تشخیصی عروق

  موجود در انبار

  تماس بگیرید

  مشخصات فنی
 • Uromic Blues

  سیستم های یورودینامیک Blues

  موجود در انبار

  تماس بگیرید

  مشخصات فنی
 • Uromic Jive

  سیستم های یورودینامیک Jive

  موجود در انبار

  تماس بگیرید

  مشخصات فنی
 • Uromic QuickStep

  سیستم های یورودینامیک QuickStep

  موجود در انبار

  تماس بگیرید

  مشخصات فنی
 • Uromic Samba

  سیستم های یورودینامیک Samba

  موجود در انبار

  تماس بگیرید

  مشخصات فنی