همه قابلیت ها در یک محصول:

اسیلوگرافی 4 کانالی همزمان، ECG-trigger و ارزیابی دقیق نرم افزاری

دستگاه کامپکت برای نظارت بر موفقیت در طول و بعد از مداخلات عروقی و به عنوان یک وسیله قابل حمل ایده آل است. تفاوت AngE Pro 4 با AngE Pro 8 در تعداد کانال های کاهش یافته است و برای ارائه سریع و آسان غربالگری سیستم عروقی ساخته شده است.

روش TOPP امکان انجام همزمان اندازه گیری را در حداکثر شش نقطه اندازه گیری با چهار کاف اندازه گیری و دو سنسور نوری می دهد. این امر هم امکان تشخیص اختلالات گردش خون عروق بزرگ و هم تعیین گردش خون در ناحیه جلوی پا و پنجه را فراهم می کند. در نتیجه می توان موفقیت ترمیم زخم در بیماران دیابتی را ارزیابی کرد.
  ثبت همزمان فشار دست ها و پا ها. ثبت فشار حجمی (PVR) را به طور همزمان روی همه اندام ها اعمال می کند تا به سرعت کوچکترین تفاوت های جانبی را مشخص کنید. اسیلوگرافی ABI ، سرعت موج پالس (PWV) و شاخص موج پالس (PWI) را به‌طور خودکار در طول آزمایش محاسبه می‌کند. برای تشخیص تغییرات قبل و بعد از تحریک، از تست استرس تمرینی داخل برنامه استفاده کنید.

همه قابلیت ها در یک محصول:

اسیلوگرافی 4 کانالی همزمان، ECG-trigger و ارزیابی دقیق نرم افزاری

دستگاه کامپکت برای نظارت بر موفقیت در طول و بعد از مداخلات عروقی و به عنوان یک وسیله قابل حمل ایده آل است. تفاوت AngE Pro 4 با AngE Pro 8 در تعداد کانال های کاهش یافته است و برای ارائه سریع و آسان غربالگری سیستم عروقی ساخته شده است.

روش TOPP امکان انجام همزمان اندازه گیری را در حداکثر شش نقطه اندازه گیری با چهار کاف اندازه گیری و دو سنسور نوری می دهد. این امر هم امکان تشخیص اختلالات گردش خون عروق بزرگ و هم تعیین گردش خون در ناحیه جلوی پا و پنجه را فراهم می کند. در نتیجه می توان موفقیت ترمیم زخم در بیماران دیابتی را ارزیابی کرد.
  ثبت همزمان فشار دست ها و پا ها. ثبت فشار حجمی (PVR) را به طور همزمان روی همه اندام ها اعمال می کند تا به سرعت کوچکترین تفاوت های جانبی را مشخص کنید. اسیلوگرافی ABI ، سرعت موج پالس (PWV) و شاخص موج پالس (PWI) را به‌طور خودکار در طول آزمایش محاسبه می‌کند. برای تشخیص تغییرات قبل و بعد از تحریک، از تست استرس تمرینی داخل برنامه استفاده کنید.