برچسب: Peripheral Artery Disease

01:06 دقیقه مطالعه عروق شریان
با شاخص PWV از مرگ جلوگیری کنید

شاخصی برای جلوگیری از بیماری‌های قلبی عروقی شیوع زیاد بیماری‌های قلبی عروقی (CV) در جهان، ....

wpadmin 8 شهریور 1401
01:36 دقیقه مطالعه دیابت / عروق شریان
3 بیماری عروق شریانی در پا

بیماری عروق شریانی اندام های تحتانی اکثر بیماران مبتلا به Lower Extremity Artery Disease (LEAD) ....

wpadmin 4 مرداد 1401