برچسب: TBI

01:06 دقیقه مطالعه عروق شریان
با شاخص PWV از مرگ جلوگیری کنید

شاخصی برای جلوگیری از بیماری‌های قلبی عروقی شیوع زیاد بیماری‌های قلبی عروقی (CV) در جهان، ....

wpadmin 8 شهریور 1401