اخبار

وبینار جایگاه ارزیابی های غیر تهاجمی در تشخیص بیماریهای وریدی با سخنرانی استاد محترم جناب آقای دکتر طیبی فوق تخصص جراحی عروق (۵ تیر ماه ۱۴۰۳)

ورکشاپ تازه های اسکلروتراپی و واریس (۲۵-۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۳)